За проекта Банка Имоти

Банка Имоти е проект, създаден края на 2011 година и завършен в края на 2014.

Той е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Оперативна програма за подпомагане „ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2002-2013.

Целта на проекта е изграждането на онлайн платформа, която да се улесни управлението на взаимоотношенията между собствениците на имоти и физически и юридически лица, търсещи да наемат или закупят имоти. Банка Имоти е цялостна WEB-базирана платформа, софтуерна система и прилежащи услуги, поддържащи регистър на имотите с всички основни и специфични характеристики и сервитути,  специфика по идентифициране на имотите, период и начин на наемане и различните взаимоотношения. Иновативността на „Банка Имоти” се състои в  предоставянето на възможности за цялостно управление на имота като процес, а не като еднократна сделка.

Undefined