БАНКА ИМОТИ

Банка Имоти е онлайн система, с която лесно можете да управлявате продажбите и отдаването под аренда или наем на вашите имоти. Преразпределяте ги между фирмите от вашия холдинг или изпълнявате дейността на фонд за земеделски земи и намирате и предлагате имоти на други фирми.  Заинтересованите купувачи, арендатори и наематели могат лесно да сключат сделка за избраните имоти, а в последствие, ако желаят, да влязат в ролята на предложители на същите или други имоти. 

Чрез Банка Имоти улеснявате работата си при покупката и продажбата, наемането и отдаването под наем на множество имоти наведнъж при специфични условия, както и дистанционното управление на тези процеси без риск от допускане на технически грешки.

Банка имоти предоставя възможност за управление на всички сделки със земеделски имоти.

Системата е съвместима със софтуера и регистрите на държавната администрация, което допълнително облекчава дейностите по управление на имотите. Решавате проблемите с проследяването на преобразуването на земеделските имоти, унаследяването им и преотдаването им за ползване.

Тази онлайн брокерска система се отличава с това, че е съвместима и със софтуерни системи, ползвани от собственици и ползватели на имотите и позволяват улеснен обмен на данни между системите.