ХОЛДИНГИ

Секцията Банка Имоти Холдинги дава възможност на холдинги от фирми, работещи в областта на земеделието да закупуват, наемат и предлагат своите имоти онлайн. Можете да се възползвате от Банка Имоти и да се свържете с посредник, който да управлява сделките с вашите имоти, или сами да се регистрирате и да управляват имотите си дистанционно без опасност от грешки и без излишна загуба на време.

ТУК МОЖЕТЕ ДА: 

 • Наемате, взимате под аренда или закупувате земя
 • Предлагате за аренда или наем или продавате земи
 • Прехвърляте от една фирма в холдинга на друга имоти
 • Изготвяте всички необходими документи
 • Виждате върху карта цялата информация за имотите и сключените договори към тях
 • Имате всички необходими справки
 • Имате възможност за импорт и експорт на shp файлове
 • Можете да експортирате данните си за анкетна карта
 • Разглеждате цялата информация за предлаганите ви имоти.
 • Наемете или закупите нови имоти или цели пакети от няколко имота.
 • Да изпращате запитвания за предлагани имоти в конкретен регион, община, землище или масив.
 • Имате информация за всички сключени сделки.
 • Следите изтичащите договори.
 • Изготвяте декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ, както за печат, така и като файл, подходящ за експортиране и ползване в друг софтуер.

Ползването на банка имоти ще ви спести от времето за търсене на собственици, предлагащи имот на желано от вас място.

 

Предимствата на Банка имоти за Холдинги

 • Работите в затворена онлайн система само от вашите компютри с данните само за холдинга
 • Основната фирма от холдинга управлява цялата система за прехвърляне на имотите
 • Лесно прехвърляне на имоти в рамките на холдинга
 • Една централна фирма, ръководеща сделките

 

Ако вие използвате някой от партньорските ни софтуерни продукти – Клуб Арендатор БГ, Агросистеми, Агромениджър БГ, ви даваме възможност да:

 • Експортирате данните за собствените и наетите имоти в попълнени заявления и декларации по чл. 69 и чл.70 от ППЗСПЗЗ в популярен формат, който да можете да предадете в ОСЗ. Възможен е и експорт към други формати които са разработени от партньорски фирми.
 • Импортирате данни за наетите или арендувани от вас имот. По този начин имате ясна и пълна представа за обработваните от вас земи и лесно изготвяте изискваните нормативни документи.
 • По този начин пестите време, усилия и допускането на технически грешки при изготвянето на нормативни документи за ОСЗ като разполагате с коректна информация за наетите или арендувани от вас имоти.

 

   

Bulgarian