ОБЩИНИ

„Банка Имоти“ за Общини е приложение, създадено с цел да помогне на Общините да разполагат с пълна и точна информация за състоянието на площите, които отдават под наем. Чрез тази онлайн система лесно могат да следят кой имот, на кого е отдаден под аренда или наем. Следят се сроковете на попълнените договори и кой ползвател с какво правно основание обработва отдадения имот. Има възможност да се  работи и с двата типа ползватели – Ползватели по правно основание и Ползватели по споразумение.

 

Ние Ви предлагаме :

 • Географска информационна система, с която можете:
 • Да импортирате shp файловете, получени от ОСЗ;
 • Да управлявате площите на територията на общината;
 • Да предоставяте услуги на своите граждани – множество справки и филтрирания;
 • Да получавате кадастрална информация за земеделските имоти – виждате КВС върху подложка от карта Bing;
 • Да управлявате пасищата и мерите, собственост на общината, и необходимата Ви информация за тях.

 

 • Система за управление на сключените договори, с която можете:
 • Да следите падежа по договорите;
 • Да следите за правомерното отдаване на мери и пасища – въвеждате си пълна контактна информация за ползвателите на имоти в землищата, включително и брой отглеждани животни;
 • Да визуализирате на картата необходимата информация от договора.

 

 • Разработеният софтуер е:
 • Онлайн базирано приложение, което позволява постоянна поддръжка и бързо решаване на всички възникнали затруднения, като в същото време се стартира лесно от десктопа на компютъра;
 • С лесен и удобен за ползване интерфейс;
 • С опция и за неземеделски имоти;
 • С опция за фактуриране и печат на договори;  
 • Връзка със система за споразумения по чл. 37в;
 • С опция за връзка с GPS системи за идентификация на конкретен парцел.

 

 

   

Bulgarian