ПОЛЗВАТЕЛИ

 

Секцията Ползватели на Банка имоти е мястото, където лесно ще намерите имоти на желаните от вас места без да се налага лично да търсите информация за тях. Лесно закупувате или наемате множество имоти с една сделка.

 

В Банка Имоти Ползватели можете да:

  • Разглеждате цялата информация за предлаганите ви имоти.
  • Наемете или закупите нови имоти или цели пакети от няколко имота.
  • Да изпращате запитвания за предлагани имоти в конкретен регион, община, землище или масив.
  • Имате информация за всички сключени сделки.
  • Следите изтичащите договори.
  • Изготвяте декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ, както за печат, така и като файл, подходящ за експортиране и ползване в друг софтуер.

Ползването на Банка Имоти ще ви спести от времето за търсене на собственици, предлагащи имот на желано от вас място.

Ако вие използвате някой от партньорските ни софтуерни продукти – Клуб Арендатор БГ, Агросистеми, Агро Мениджър БГ, ви даваме възможност да:

  • експортирате данните за собствените и наетите имоти в попълнени заявления и декларации по чл. 69 и чл.70 от ППЗСПЗЗ в популярен формат, който да можете да предадете в ОСЗ. Възможен е и експорт към други формати които са разработени от партньорски фирми.
  • импортирате данни за наетите или арендувани от вас имот. По този начин имате ясна и пълна представа за обработваните от вас земи и лесно изготвяте изискваните нормативни документи.

 По този начин пестите време, усилия и допускането на технически грешки при изготвянето на нормативни документи за ОСЗ като разполагате с коректна информация за наетите или арендувани от вас имоти.

 

 

Undefined