ПОСРЕДНИЦИ

В тази секция на Банка Имоти вие можете да печелите като управлявате покупко-продажбата на имоти и всички останали сделки по наемане, арендуване, преотдаване под наем и др.
В Банка Имоти Посредници имате възможност да:

  • Регистрирате собственици и техни имоти;
  • Вземете за управление множество имоти;
  • Да ги комбинирате в различни пакети;
  • Да изготвяте оферти с подбрани комбинации от имотите;
  • Можете да изпращате тези оферти във и извън системата в табличен или графичен вид;
  • Следите какво е състоянието на всяка сделка и всички документи по нея;
  • Импортирате свои zem и cad файлове;
  • Виждате на карта всички управлявани имоти с информацията към тях;

Банка Имоти е идеалното място да спечелите от управлението на ваши и чужди имоти.

При регистрацията като посредник с всички ваши данни, Ви предоставяме възможност да управлявате имоти като:

  • избирате имоти от предложените в общодостъпната част на системата Банка Имоти и поемате управлението им. Разбира се това става след като се свържете със собственика. При съгласие от негова страна Вие изготвяте договор, който и двете страни подписват. Така можете да оферирате тези имоти на земеползвателите.
  • получавате имоти за управление и когато някой собственик ви избере от списъка на всички брокери в системата и ви изпрати предложение за управление на един или повече имоти. Разполагате със свободата да приемате или отхвърляте предложения.

 

Undefined